Case

Kurko Koponen

Asiakkaan lyhyt kuvaus

Kurko Koponen palvelee valtakunnallisesti kattavalla kalustolla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla.

Kurko-Koponen on koko maan laajuisena toimiva, luotettava ja ammattitaitoisen henkilökunnan omaava nostoalan yritys, joka kehittää niin kalustoaan kuin henkilökuntaakin jatkuvasti.

Kurko-Koposen ajava arvo on aina ollut toimia luotettavana ja pitkäaikaisena kumppanina joka ei asiakkaitaan valitse kokoon katsoen vaan haluaa auttaa kaikkia aina yksityishenkilöistä isoihin teollisuusyrityksiin saakka.

Kurko Koponen Oddy Tech

Valmis toteutus

  • Visuaalisesti näyttävät verkkosivut
  • Uusittu sivuston ilme
  • Responsiivinen toteutus
  • Asiakkaan helposti päivitettävissä
  • Eri toimialoille valmiit palvelut esiteltynä

Kurko Koponen halusi uudistaa verkkosivujensa visuaalisen ilmeen ja palveluiden kuvaamisen eri toimialoille. Perinteikkään yrityksen ilmettä haluttiin modernisoida ja voimakkailla väreillä ja kontrasteilla haluttiin tuoda sivustoon särmää.

Selkeät toimialakohtaiset palvelukokonaisuudet helpottavat potentiaalisten yritysten yhteydenottamista.

Sivuston graafisiin elementteihin, etenkin muotoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Jo etusivun pääkuvan video haluttiin rajata graafisella elementillä.

Asiakkuudessa mukana

toteutuksiamme

Lue Digivinkit

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä