Verkkokauppa yritykselle

Myyntiä tuottava WooCommerce -verkkokauppa

Verkkokauppa yritykselle palveluna

Verkkokaupan uusiminen projektina on tullut tiensä päähän. Verkkokaupan voi nyt hankkia palveluna.

Palvelumallissa otamme kaikki verkkokauppaan liittyvät huolet hoitaaksemme!

Suunnittelemme ja toteutamme uuden verkkokaupan. Kaupan jatkokehitys alkaa välittömästi julkaisun jälkeen.

Jatkokehityksestä tehdään kuukausisuunnitelma, jonka pohjana käytetään verkkoanalytiikan tuloksia, parhaita käytänteitä ja asiakkaan toiveita.

Tehdyt parannukset ja tulevat toiveet käydään läpi kuukausipalavereissa.

WooCommerce -verkkokauppa

Teemme WooCommerce verkkokauppoja, joka on maailman suosituin avoimen lähdekoodin verkkokauppa.

WooCommerce voidaan liittää saumattomasti WordPress verkkosivuun, jolloin molempia hallinnoidaan samasta sisällönhallinnasta.

Verkkokauppa on täysin muokattavissa asiakkaan tarpeisiin sekä liitettävissä ulkoisiin järjestelmiin kuten CRMERP, laskutusjärjestelmät sekä markkinoinnin automaatio.

Ammattitaidolla toteutettu verkkokauppa on loppuasiakkaalle selkeä, helppokäyttöinen ja vaivaton. Yritykselle ratkaisu on helposti päivitettävä, muutokseen skaalautuva ja mitattavasti myyntiä tuottava. 

Verkkokauppa yritykselle palveluna - prosessi

Verkkokaupan päivittäminen, korjailu ja etenkin kehitys ovat lähes kaikissa yrityksissä haaste.

Kenen vastuulla tehtävät ovat, kuka osaa päivittää kauppaa ja miten säännöllisesti parannuksia tehdään?

Näihin tarpeisiin vastaa – Verkkokauppa palveluna.

Huolehdimme teidän verkkokaupasta ja Te voitte keskittyä omaan erityisosaamiseenne.

Suunnittelu

verkkokaupan koodaus

Kaupan julkaisu oikeassa osoitteessa

Palvelintilan ylläpito ja sen päivitykset

Verkkokauppa-alustan tekniset päivitykset

Verkkokauppa-alustan jatkokehitys

Raportointi parannuksista

Oma yhteyshenkilö aina käytössä

Verkkokauppa palveluna - Oddyltä

Haluamme tehdä teille uuden verkkokaupan, joka tuottaa mitattavaa myyntiä ja luo kasvua! Ensin haluamme ymmärtää mitä odotatte uudelta verkkokaupalta ja millaisia tavoitteita sille on asetettu. Tämän jälkeen suunnittelemme, toteutamme ja julkaisemme uuden verkkokaupan.

Julkaisun jälkeen pidämme kanssanne kuukausittain statuspalaverin, jossa kerromme mitä parannuksia olemme kauppaan tehneet ja mitä suosittelemme seuraavassa kuussa tehtäväksi.

Verkkokauppa paranee kuukausi kuukaudelta ja myyntinne kasvaa!

Ei enää monia kumppaneita ja turhaa vaivaa verkkokaupasta.

Oddyn caset

Ota yhteyttä