Verkkosivujen testaaminen

Auditointi

Verkkosivujen testaaminen paljastaa kehityskohteet

Verkkosivujen testaaminen eli auditointi paljastaa, miten sivut toimivat käyttäjän näkökulmasta. Mikä sivuissa on hyvää ja mikä kaipaa parantelua. Käymme sivuston läpi sekä suoritamme useita teknisiä testejä, jotta saamme kokonaiskuvan sivuston nykytilasta.

Testaamisen idea on selvittää miten verkkosivujen käytettävyyttä ja käyttökokemusta voisi parantaa. Parantelua vaativat toimenpiteet on helppo priorisoida, kun on riittävästi faktaa pohjalla.

Tyypillisimmät verkkosivujen kehityskohdat:

  • Hidas latautumisnopeus
  • Aukot tietoturvassa
  • Huono toiminta eri päätelaitteilla (desktop, pad tai mobiili)
  • Puutteellinen tai vanhentunut sisältö

Verkkosivujen elinkaari

Verkkosivut uusitaan keskimäärin 3-5 vuoden välein

Verkkosivuja tulisi parannella jatkuvasti

Verkkosivut kannattaa testata vähintään kerran vuodessa

Testissä havaittuja puutteita voi korjata välittömästi

Testissä havaittuja puutteita voi korjata välittömästi

Sivuston analytiikka kertoo miten sivuilla käyttäydytään

Jatkuva kehitys pidentää sivuston elinkaarta

Verkkosivujen testaaminen palveluna - Oddyltä

Testaaminen tarkoittaa verkkosivujen läpikäyntiä sekä usealla eri työkalulla että niiden tarkastelua ihmissilmällä.

Auditoinnin lopputulemana on helppo päättää minkä asioiden paranteluun kannattaa panostaa.

Tavoitteena on aina mahdollisimman hyvin toimivat nettisivut, jotta tuottavat yritykselle yhteydenottoja ja kauppaa. 

Verkkosivujen testaaminen - Käyttötapaukset

Testaamalla nettisivut selvitämme miten nopeasti sivut latautuvat käyttäjän koneelle tai puhelimelle. Nyrkkisääntö on että käyttäjä ei jaksa odottaa yli 3 sekunnin latautumista. 

Yleisimpiä hidastavia tekijöitä ovat liian isot ja väärin pakatut kuvatiedostot, ylimääräinen koodi nettisivuilla ja hidas palvelinympäristö.

Tyypillisesti pakkaamme ja muokkaamme kuvat nopeasti latautuvaan muotoon. Korjaamme sivujen tietoturvaongelmat. Kerromme millaisella palvelimella nettisivujen kannattaisi olla ylläpidossa.

Monien yritysten nettisivuja käytetään nykyään 50% tietokoneilla ja 50% kännykällä. Mikäli sivut eivät ole responsiiviset, ne eivät mukaudu käyttäjän päätelaitteen ruudun mukaan. Pahimmillaan kännykällä joutuu “selailemaan” sivua ruudun laidasta laitaan.

Nettisivujen saavutettavuudella tarkoitetaan niiden toimivuutta esimerkiksi näkörajoitteisten toimesta. Tietyt väriyhdistelmät eivät erotu toisistaan. 

Nettisivujen merkitys yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä on suuri. Huonosti toimivat sivut eivät anna hyvää kuvaa yrityksestä eivätkä ainakaan rohkaise olemaan yritykseen yhteydessä. Auditointi kertoo mikä sivuissa toimii ja mikä vaatii parantelua. 

Oddyn caset

Pyydä ehdotus

Ota yhteyttä