CRM ja markkinoinnin automaatio

7.3.2022

Metsäomaisuuden asiantuntija

 

Asiakkaamme on metsäomaisuuden hankinnan, hallinnan ja arvon määrityksen asiantuntija. Yritys haluaa palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan entistä järjestelmällisemmin ja siksi uuden järjestelmän käyttöönottoa suunnitellaan.

 

Mikä järjestelmä sopii tarpeeseen?

 

Kävimme yrityksen avainhenkilöiden kanssa keskustelua toimialasta, asiakasmääristä ja odotuksista uudelle järjestelmälle. Valintaan vaikuttavia osa-alueita olivat:

 • Asiakas- ja käyttäjämäärä
 • Millaisia uusia asiakkaita halutaan puhutella
 • Mitä toiminteita järjestelmällä halutaan hoitaa
 • Asiakkaan omat digikyvykkyydet

 

Arvioimme erilaisia vaihtoehtoja ja totesimme, että kaksi järjestelmää nousi ylitse muiden. HubSpot ja Active Campaign. Lähdimme tekemään syvempää vertailua näiden kahden välillä.

 

Järjestelmän valinnan jälkeen?

 

Kun päätös valitusta järjestelmästä oli tehty etenimme seuraavasti:

 • Yritykselle avattaan uusi tili
 • Käymme asiakaslistan läpi ja muotoilemme sen
 • Asiakaslista tuodaan järjestelmään halutuilla lisätiedoilla ja tarkenteilla (tag)
 • Kuvaamme markkinoinnin ja myynnin prosessin
 • Muokkaamme järjestelmän vastaamaan prosessia
 • Teemme järjestelmän asetuksiin tarvittavat muotoilut
 • Integroimme järjestelmän osaksi uusia verkkosivuja
 • Suunnittelemme automaatiopolut
 • Pidämme käyttökoulutuksen
 • Asiakas pääsee käyttämään järjestelmää

Vinkkejä markkinoinnin automaatioon

 

On erittäin tärkeää kuvata yrityksen markkinoinnin ja myynnin prosessi. Järjestelmä tulee muokata vastaamaan tuohon prosessiin.

 

Kannattaa tehdä suunnitelma siitä millaiseksi järjestelmän toiminta halutaan, mutta aloittaa pienissä palasissa.

 

 • Asiakastiedot järjestelmään
 • Myyntisuppilon tekeminen
 • Asiakaskortin tietojen määrittely
 • Asiakkaiden segmentointi
 • Ensimmäiset viestipohjat
 • Ensimmäiset automaatiopolut
 • Verkkosivujen integrointi järjestelmään

 

Ei kannata tavoitella heti lopullista käyttömallia.

Huippua, että saamme näin järjestelmällisen systeemin ja toimintamallin käyttöömme. Odotan todella innolla mitä kaikkea tämä meille tulevaisuudessa mahdollistaa.

Jukka-Leino-Oddy-Tech

Jukka Leino

Lisää uutisia

Ota yhteyttä