Avoin lähdekoodi

10.12.2021

Avoin lähdekoodi mahdollistaa täyden räätälöinnin

Avoimen lähdekoodin tärkein avainsana on vapaus. Avoin lähdekoodi tarkoittaa kehitysmenetelmiä, jotka mahdollistavat kaikille käyttäjille koodin vapaan muokkauksen. Jokainen voi kopioida ja levittää sovelluksia haluamallaan tavalla. Avoimeen lähdekoodiin kuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen.

 

Avoin lähdekoodi vaatii kehittäjältään korkeaa ammattitaitoa ja monipuolista ohjelmisto- ja prosessiosaamista. Avoin lähdekoodi on myös eettinen tapa tehdä ohjelmistokehitystä. Tällainen ammattitaito on Oddy Techillä arvossaan ja haluamme jakaa sitä myös asiakkaillemme. Avoimen lähdekoodin käyttäminen pitää tekemisen skaalautuvana ja jättää ovet auki jatkokehitykselle. Tämä on mielestämme fiksuin ja tehokkain tapa vastata asiakasyritystemme toiveisiin.

Ei Samaa työtä moneen kertaan

Avoimen lähdekoodin arvostaminen tarkoittaa myös sitä, että emme keksi pyörää uudelleen vain päästäksemme laskuttamaan uuden ohjelmiston rakentamisesta. Käytämme valmiita, jo hyviksi testattuja ratkaisuja aina, kun sellaisia on saatavilla.

 

Pidämme huolta asiakkaan oikeuksista. Emme halua sitoa kumppania itseemme koodin kautta. Tyytyväinen asiakas palaa luoksemme aivan muista syistä kuin teknisestä pakosta. Miksi siis emme luovuttaisi lähdekoodin käytön ja jatkokehityksen oikeuksia tilaajalle?

 

Suuri osa Oddy Techin asiakkuuksista on monivuotisia. Ne eivät ole tyypillisiä tilaaja-toimittaja-suhteita, vaan kyseessä on enemmänkin yhteisen projektin kuljettaminen eteenpäin.

Avoimen lähdekoodin virallinen määritelmä

Kansainvälinen Open Source Initiative (OSI) -järjestö on määritellyt avoimen lähdekoodin täsmälliset tunnuspiirteet. Tässä OSI:n kriteerit siitä, millaisia ohjelmistoja voidaan kutsua avoimen lähdekoodin ohjelmistoiksi.

 

  • Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä.
  • Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa.
  • Myös johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia.
  • Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapauksessa, että lisenssi sallii erillisten korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levittämisen. Voidaan myös vaatia, ettei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta.
  • Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.
  • Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa.
  • Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet.
  • Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, jonka osana ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta.
  • Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa.
  • Lisenssin sisällön pitää olla riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla.

Vinkki: Avoin lähdekoodi tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta ennen kaikkea vapautta: vapautta tehdä ohjelmistolla mitä tahansa, vapautta muuttaa sitä milloin tahansa ja vapautta kehittää sitä kenen kanssa tahansa.

Lisää uutisia

Ota yhteyttä