A-Kassa verkkosivu-uudistus – referenssi

30.5.2023

A-Kassa verkkosivu-uudistus

Yhteistyö Oddyn kanssa oli helppoa ja selkeää aina projektin tarjousvaiheesta sivuston julkaisemiseen ja julkaisun jälkeiseen viimeistelyyn asti. Asiat käytiin projektin alussa tarpeeksi syvällisesti ja perusteellisesti läpi, jolloin kaikilla oli mahdollisimman selkeä kuva siitä, mitä uudelta sivustolta halutaan ja millaisia mahdollisuuksia toteutukseen olisi.

Viikoittainen statuspalaveri piti meidät hyvin ajan tasalla tilanteesta ja työ eteni määrätietoisesti vaihe vaiheelta. 

Kyky ratkaista ongelmat

Kaikkiin esille nostamiimme toiveisiin tartuttiin ja ammattitaito näkyikin erityisesti ongelmanratkaisutaidoissa haasteellisten toteutusten ratkaisuissa.

Sivuston rakentamisessa huomioitiin kautta linjan loppukäyttäjän lisäksi, myös sen helppo päivitettävyys ja muokattavuus. Tuntui, että tarpeitamme osattiin ennakoida ja huomioida sellaisesta näkökulmasta, josta emme niitä itse osanneet pohtia. 

Yhteinen tavoite

Yhteinen visiomme oli tehdä sivustosta mahdollisimman selkeä, saavutettava ja helposti ylläpidettävä ja siinä onnistuttiinkin hienosti. Asioista kommunikoitiin koko projektin ajan ymmärrettävästi ja ”tyhmiäkin kysymyksiä” uskalsi esittää rohkeasti.

Luonteva kommunikointi varmisti sen, että ymmärsimme toisiamme, eikä missään vaiheessa tullut turhia väärinkäsityksiä.

Perehdytys

Saimme hyvän perehdytyksen sisällönsyöttöön ja tunsimme, että meillä oli vankka tukipilari taustalla meitä auttamassa emmekä jääneet missään vaiheessa yksin sivuston asiasisällön paikoilleenlaittamisen kanssa.

Julkaisun yhteydessä tulee aina esille pieniä yllätyksiä, niin tälläkin kertaa, mutta kaikkeen reagoitiin nopeasti ja ammattitaidolla. Uudet sivut löytyvät www.a-kassa.fi

"Kaiken kaikkiaan tämä oli erittäin onnistunut, mielenkiintoinen ja loistavassa yhteistyössä toteutettu projekti."

Kysyttävää?

Lisää uutisia

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä