Projektipäällikkö tukena verkkosivu-uudistuksessa

18.10.2023

Projektipäällikkö on asiakkaan tukena verkkosivu-uudistuksessa

Projektipäällikkö on apunasi verkkosivu-uudistuksen alusta loppuun ja vielä senkin jälkeen. Meillä projektipäälliköt osaavat itse myös koodata ja tehdä digitaalista markkinointia, joten kokonaisvaltainen apu on taattu!

Projektipäällikön tehtävät verkkosivu-uudistuksessa sisältävät seuraavat osa-alueet:

Tavoitteiden asettaminen

Verkkosivu-uudistuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi käyttäjäkokemuksen parantamiseen, liiketoiminnallisiin tavoitteisiin tai brändin uudistamiseen.

Prosessin suunnittelu

Projektin suunnittelu sisältää aikataulutuksen, budjetoinnin sekä resursoinnin. Suunnitelma sisältää projektin vaiheet, tehtävät ja vastuut.

Sidosryhmien hallinta

Tarvittavat sidosryhmät osallistetaan projektiin: myynti, markkinointi, suunnittelu, teknologia ja sisällöntuotanto.

Tiimin kokoaminen

Projektitiimin valitseminen: suunnittelija, kehittäjät, sisällöntuottajat sekä muut tarvittavat asiantuntijat.

Projektin seuranta

Projektin etenemisen seuranta, jotta pysytään sekä budjetissa että aikataulussa. Tarvittavien muutosten ja korjausten tekeminen ja kommunikointi.

Riskien hallinta

Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niiden halllinta. Mahdollisia riskitekijöitä ovat tekniset ongelmat, aikataulun viivästyminen tai budjetissa pysyminen.

Laadunvalvonta

Verkkosivu-uudistuksen laatuvaatimusten täyttymisen ja asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistaminen. Käy julkaisuvaatimuslistan läpi yhdessä koodareiden kanssa ennen sivuston julkaisua.

Viestintä

Sidosryhmien ja tiimin pitäminen ajantasalla projektin etenemisestä ja mahdollisista huomioista. Varmistaa, että viestintä on avointa ja tehokasta.

Dokumentointi

Kirjaa ylös projektin päätökset, muutokset ja tärkeät tiedot. Tämä auttaa selkeyttämään projektin historiaa ja mahdollisia tulevia muutoksia.

Projektin päättäminen

Verkkosivu-uudistuksen ollessa valmis ja julkaistu, arvioi projektin onnistumiset ja kerää palautetta tiimiltä ja sidosryhmiltä.

Tekninen tuki

Tarjoaa teknistä tukea ja koulutusta sekä projektin aikana että sen jälkeen.

Jatkokehitys

Verkkosivujen julkaisun jälkeen jatkokehitys aloitetaan välittömästi. Projektipäällikkö sopii asiakkaan kanssa sopivan tapaamissyklin sekä kuukausittaisen kehitystyön määrän.

Verkkosivu-uudistuksessa ja verkkosivujen jatkokehityksessä projektipäälliköllä on korvaamaton rooli. Ymmärrys asiakkaan tavoitteista sekä teknisestä toteutuksesta että markkinoinnista, tuovat loppuasiakkaalle merkittävää lisäarvoa pelkkien verkkosivujen teknisen uusimisen sijaan.

Verkkosivujen uusijalla on aina projektipäällikkö käytössään!

Lisää uutisia

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä