Optimointi on parantelua

20.1.2022

Optimointi on parantelua 

 

Optimointi on parantelutyötä, joka vaatii pohjalle tiedon keräämisen. Nettisivuista tietoa kerätään verkkoanalytiikalla. Yleisin verkkoanalytiikkatyökalu on Google AnalyticsKerätty tieto analysoidaan, tehdään johtopäätökset sekä toteutetaan parannustoimet.

 

Optimointia on monenlaista

 

Nettisivuihin liittyen on olemassa monenlaista optimointia eli tapoja joilla nettisivujen toimintaa parannellaan. Yksi tapa jaotella optimointia pienempiin osiin on hakukoneita varten tehtävä parantelu, käyttökokemusta lisäävä parantelu ja liiketoimintaa palveleva parantelu.

Hakukoneoptimointi

 

Yleisimmin hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan Googlea varten tehtävää parantelua. Aiheesta käytetään myös nimityksiä SEO-optimointi ja Google optimointi.

 

Parantelun tavoite on rakentaa nettisivut siten, että Googlen algoritmi arvostaa sivuja ja nostaa ne korkealle hakutuloksissa. Googlen arvostukseen vaikuttavat ainakin seuraavat asiat:

 

 1. Latautumisnopeus
 2. Toimivuus kaikilla päätelaitteilla (desktop ja mobiili)
 3. Tekninen rakenne (sisällysluettelo)
 4. Sisällön tekninen rakenne/nimeäminen (otsikko, ingressi, runkoteksti)
 5. Kirjoitetun sisällön laatu
 6. Kuvien nimeäminen, paino ja tallennusmuoto
 7. Tietoturva
 8. Muiden sivustojen linkitykset
 

Käytettävyyden optimointi

 

Kaikki nettisivut tulisi suunnitella ja toteuttaa asiakkaita varten. Tavoite on että asiakas löytää itselleen mielenkiintoisen sisällön ja ratkaisut mahdollisimman helposti. Tässä on ensimmäinen asia miten käytetävyyttä voi optimoida.

 

Seuraavaksi tulee miettiä miten asiakkaan haluttaisiin etenevän palvelussa (käyttäjäpolut). Asiakas haluaa saada ensimmäisenä vakuuttavan kuvan yrityksestä, löytää etsimänsä ratkaisun, kuulla muiden asiakkaiden kommentteja ja nähdä aikaisempia toteutuksia tai esimerkkejä. Käytettäviä sisältömuotoja ovat teksti, kuva, ääni, video, infograafit, valitsimet, laskurit ja lomakkeet.

 

Strukturoimalla sisältöjä edellä kuvatun logiikan mukaisesti, käyttäjien on helpompi liikkua sivuston sisällä. Oman vivahteensa aiheeseen tuo tietokoneella tapahtuva käyttö vs kännykällä tapahtuva käyttö.

Onko palvelussa umpikujia? Sisältö päättyy, eikä käyttäjää ohjata mitenkään eteenpäin.

Konversio-optimointi

 

 

Tavoitteiden eli konversioiden määrittelyn jälkeen niitä aletaan mittaamaan ja seuraamaan. Tämän jälkeen sivustolle voidaan tehdä muutoksia, jotta konversioiden määrä ja todennäköisyys saadaan kasvamaan. Konversiot kannattaa määritellä oman liiketoiminnan kannalta tärkeiden mittarien ympärille. Tällöin nettisivujen liiketoiminnallista (myyntiin vaikuttavaa) vaikutusta voidaan parannella ja mitata.

Optimointi palveluna

 

Edellä kuvatut asiat vaativat nettisivujen jatkuvaa optimointia eli parantelua. Me kutusumme sitä Nettisivujen jatkokehitykseksi. Palvelumme sisältää nettisivujen kuukausittaisen parantelun, jossa keskitymme aikaisemmin mainittuihin osa-alueisiin:

 

 1. Hakukoneoptimointi
 2. Käytettävyyden optimointi
 3. Konversio-optimointi

Osa-alueille määritellään mittarit ja tavoitteet. Saatujen tulosten avulla jatkokehitämme nettisivua / verkkokauppa. Tekemällä mittareiden tulokset näkyviksi, pystymme näyttämään asiakkaalle palvelumme hyödyt.

Saat meiltä edellä kuvatun jatkuvan optimointityön. Ratkaisun nimi on Jatkokehitys palveluna.

Lisää uutisia

Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä